Latest lyrics

banner image

Dirilis Ertugrul Theme Song Lyrics - Urdu/Arabic/Turkish Subtitles

Dirilis Ertugrul Theme Song Lyrics - 

Dirilis Ertugrul Theme Song Lyrics - Urdu/Arabic/Turkish Subtitles
Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr'sun
Mihr-i âlem-gîrsin baştan ayağa nûrsun

Târik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem
Münkirine mahz-ı mâtem mü'minîne sûrsun

Sensin ol şâh kim Süleymanlar kapında mûrdur
On sekiz bin âleme hükmetmeye me'mûrsun

El benim dâmen senin ey rahmeten li'l-âlemîn
Şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun

Pâdişâh-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirin
Evvel ü âhir imâmü'l-enbiyâ mezkûrsun

Yâ Resûlallah umarım diyesin rûz-i cezâ
Gerçi cürmüm çoktur ammâ, Itrî'ya mağfûrsun!.Dirilis Ertugrul Theme Song Lyrics - Urdu/Arabic/Turkish Subtitles Dirilis Ertugrul Theme Song Lyrics - Urdu/Arabic/Turkish Subtitles Reviewed by Admin on April 20, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.